BARNA DIP

Departament denginyeria i projectes: Auditories, autoprotecció, plans demergència, ciberseguretat.

Barna Porters Seguretat: Experts en Enginyeria de Seguretat

Des de la seva creació en 2010, en el Departament d'Enginyeria i Projectes de Seguretat de Barna Porters Seguretat, Barna DIP, ens hem especialitzat en diverses disciplines, incloent-hi auditories integrals de seguretat, gestió de riscos, plans d'emergència i autoprotecció, i ciberseguretat.

Transferim la nostra experiència al benefici dels nostres clients La nostra experiència ens permet auditar instal·lacions de diversos usos i nivells de seguretat, oferint als nostres clients preus competitius basats en la nostra àmplia trajectòria. 

Hem auditat una gran varietat d'instal·lacions, incloent-hi edificis d'oficines, palaus judicials, instituts anatòmics forenses, presons, hospitals, centres mèdics, laboratoris químics i radioactius, estabularis, museus, edificis municipals, establiments de Grau 3, pantans, entre altres

Agraïm sincerament la seva confiança en el nostre treball, la qual ens impulsa a superar-nos contínuament en el nostre sector.

El seu suport és la força que ens motiva a aconseguir la màxima excel·lència en enginyeria de seguretat. 

Oferim serveis destacats com:

 • Auditories integrals de seguretat: Avaluem el nivell de seguretat de l'organització i proposem millores específiques.
 • Anàlisi de riscos i vulnerabilitats: Identifiquem riscos i vulnerabilitats per a minimitzar les seves conseqüències.
 • Licitacions en serveis de seguretat: Col·laborem en la redacció de licitacions de seguretat sense participar en el concurs.
 • Elaboració de procediments de seguretat: Dissenyem protocols i fluxogrames per a departaments de seguretat.
 • Plans de seguretat per a museus: Desenvolupem i implementem el nostre propi pla de seguretat integral museístic, incloent-hi els plans d'evacuació d'obres d'art.
 • Plans d'evacuació i PAUS: Realitzem i implantem plans d'autoprotecció i formem equips d'emergència.
 • Marcatge forense avançat: Utilitzem ADN sintètic per a identificar actius d'alt valor.
 • Assessoria de seguretat: Integrem noves tecnologies i procediments, assessorant equips de seguretat.
 • Ciberseguretat: Assessorem direccions d'empresa en estratègies per a protegir-se contra ciberatacs.
SECURITY MANAGEMENT
 • Auditoria integral de seguretat
 • Anàlisi de vulnerabilitat
 • Licitació servei de seguretat
 • El·laboració de procediments i protocols de seguretat
 • PSP Plans de seguretat Personal
 • Auditoria Food Protection . Food defence
 • Marcatge forense avançat
SAFETY MANAGEMENT
 • Plans d'autoprotecció (PAU) Tipus A y B
 • Plans d'Emergència y Evacuació
 • Formació d'equips d'emergència
 • Direcció de simulacres d'Evacuació
 • Estudi de vulnerabilitas davant d'un incendi
CIBERSEGURETAT NIVELL ESTRATÈGIC
 • Anàlisi reputacional a la xarxa
 • Monitoreig de xarxes
 • Ciberseguretat en xarxes OT
 • Evaluació de ciber riscos
 • Anàlisi de Security Clearence
 • Risk Management
 • Implementació Comités de Crisi

Vols treballar amb nosaltres?

Anar a la secció de la borsa de feina

24 hores al seu servei

Fer clic per trucar a Grup Barna Porters o be fer servir formulari de contacte

Decarregar el nostre catàleg

Els nostre serveis
whatsapp
si