Barna Seguretat

RES 3032 Serveis de vigilància i protecció de béns, protecció de persones, vigilància en esdeveniments esportius i espectacles, unitat canina. Patrulles de vigilància per a urbanitzacions, polígons industrials. Empresa instal·ladora de sistemes de seguretat. Central receptora d'alarmes pròpia a nivell Nacional, servei de resposta d'alarmes (acuda). Empresa operadora de UAS "drons".

Som especialistes en esdeveniments esportius i espectacles públics que es generen grans moviments de masses i aglomeracions de gent.

Tenim una gran disponibilitat de personal, 24h els 365 dies de l´any. També tenim una de les plantilles mes importants amb el curs de esdeveniments esportius i espectacles públics.

Una gran capacitat de reacció envers situacions inesperades és un dels nostres punts forts.

Molts anys d´experiència ens avalen en la gestió en la seguretat en espais on es concentren grans moviments de masses.

Barna seguretat disposa d’una potent aplicació informàtica denominada “SERVIAP SERVEIS”, que fa que la gestió, informació i les incidències siguin rebudes per els nostres clients a temps real. Serviap Servei es una aplicació registrada i propietat de Barna Seguretat

Tenim molta experiència en treballar en coordinació amb les forces de seguretat públiques, en especial mossos d'esquadra i policies locals.

Serveis de vigilància i protecció de bens e immobles amb vigilants de seguretat

Vigilants de seguretat amb armes

Protecció de persones i personalitats (servei d’ escortes)

Vigilants de seguretat en esdeveniments esportius i espectacles

Unitat canina (servei amb gossos de seguretat i detecció)

Patrulles de vigilància per a urbanitzacions i polígons industrials

Servei de resposta d’alarmes (acuda)

Galeria Barna Seguretat

Empresa associada a
Associació Catalana d'Empreses de Seguretat

whatsapp
si